Logg inn

Allerede kunde? Logg inn med telefonnummer og passord. Hvis ikke kan du registrere deg som «ny kunde» nederst.

Ny kunde

Så flott at du vil bli vår kunde! Vennligst fyll inn feltene under og send inn.

Glemt passord?

Skriv inn telefonnummeret du har registrert på din kundekonto, så sender vi deg et nytt passord.

Logg inn

Bruk passordet du mottok på SMS.

Erklæring åpenhetsloven

Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Om bedriften

PÅHÅRET Frisør AS driver innenfor området frisør- og annen skjønnhetspleie, og er lokalisert med 13 salonger i Asker, Bærum, Oslo og Tønsberg med hovedkontor i Sandvika. Selskapet opererer i det norske markedet, og bruker stort sett norske leverandører. Underleverandørene til disse er ofte store, internasjonale merkevarer.

Beskrivelse av retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i ledelsen, og konsernleder Aksel Reksten har selv vært involvert i arbeidet med aktsomhetsvurderingene. Vi har sammen med en ekstern rådgiver gjennomgått leverandørkjeden vår, og valgt å følge opp våre mest kritiske leverandører, samt de hvor vi har definert størst risiko som følge av bransje og marked. Risikoen er vurdert i forhold til DFØ sin høyrisikoliste.

De utvalgte leverandørene har vi bedt svare ut hvordan de jobber etter en rekke bærekrafts-hensyn, og bedt om å dokumentere dette.

Avdekkede faktiske og potensielle konsekvenser

Det ble registrert en nesten-ulykke og HMS-observasjon hos den ene leverandøren vår.

Vi har ikke avdekket noen vesentlige risikoer for negative konsekvenser i vår leverandørkjede. Vi har likevel avdekket risikoer tilknyttet manglende beskrevne etiske rutiner hos noen av leverandørene våre. Det er også noen av leverandørene våre som ikke stiller spesifiserte krav til sine leverandører knyttet til arbeids rettigheter, menneskerettigheter, miljø og/eller anti-korrupsjon. Det er også flere av leverandørene våre som ikke har gjennomført egne aktsomhetsvurderinger, og det eksisterer dermed en risiko knyttet til manglende informasjon om underleverandørene deres.

Våre tiltak

Vi skal fremover følge opp leverandørene våre og be dem implementere beskrevne etiske rutiner, samt å starte egne aktsomhetsvurderinger. Vi ønsker også å utvide arbeidet vårt fremover, og følge opp flere leverandører, for å få en enda bedre oversikt over risikoene som ligger i verdikjeden vår.

Vi har også opprettet en varslingskanal hvor kunder og andre interessenter kan varsle om eventuelle forhold.

Vi forventer at disse tiltakene vil føre til lavere risiko for negative konsekvenser i verdikjeden vår, og håper også at vår påvirkning vil føre til at våre leverandører følger opp sine egne underleverandører.