Logg inn

Allerede kunde? Logg inn med telefonnummer og passord. Hvis ikke kan du registrere deg som «ny kunde» nederst.

Ny kunde

Så flott at du vil bli vår kunde! Vennligst fyll inn feltene under og send inn.

Glemt passord?

Skriv inn telefonnummeret du har registrert på din kundekonto, så sender vi deg et nytt passord.

Logg inn

Bruk passordet du mottok på SMS.

Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert 14.11.2023

Hos PÅHÅRET Studio er personvernregler noe vi tar alvorlig, og vi forplikter oss til å beskytte personvernet. Her finner du våre retningslinjer angående personvern.

Denne nettsiden eies og administreres av:

PÅHÅRET Kjeden AS
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

I samsvar med EUs generelle direktiv for beskyttelse av personopplysninger (General Data Protection Regulation, forkortet omtalt som GDPR), forklarer disse retningslinjene når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger:

Vennligst still spørsmål du måtte ha om disse retningslinjene til: personvern@paharet.no

Om endringer i retningslinjene

Disse retningslinjene vil kunne bli endret med tiden, så vennligst sjekk datoen på denne siden for å forsikre deg om at du har siste versjon. Disse retningslinjene ble oppdatert den 14. november 2023.

Hvordan og hva slags personlige data som samles inn

Vi kan hente inn og behandle følgende typer personlige data:

Personlige data du oppgir til oss

Vi lagrer og behandler informasjon om deg som du gir oss frivillig ved å taste inn informasjon via:

 • Vårt nettsted
 • Plattformer på sosiale medier
 • Korrespondanse med oss via telefon, e-post, i salong eller på annen måte

Dette omfatter informasjon som er oppgitt ved registrering for å kunne bruke våre nettsteder, idet du abonnerte på tjenester vi leverer via våre nettsteder, da du postet materiale eller rettet henvendelser til oss ang. andre tjenester, da du administrerte din konto på nett (inkl. det å skaffe seg adgang til dokumentasjon og å delta i korrespondanse med oss via telefon, e-post eller på annen måte).

Vi vil i noen tilfeller be deg oppgi informasjon som gjelder deg når du varsler om et problem knyttet til våre nettsider. Og dersom du svarer på undersøkelser du blir spurt om å ta av analysemessige årsaker, vi vil også under slike omstendigheter hente inn personlig informasjon fra deg.

Informasjonen du gir oss kan gjelde identifisering av deg, slik som ditt navn, din postadresse, e-postadresse og telefonnummer, eller opplysninger du oppgir i forbindelse med en henvendelse, og vil kunne omfatte nedtegnelser av (lagret) korrespondanse og svar på eventuelle undersøkelser.

Personlige data som vi samler inn om deg

Vi kan automatisk hente inn følgende informasjon:

 • Opplysninger som gjelder overføringer du foretar via nettstedet, dine besøk på nettstedet, inkl., men ikke begrenset til data som gjelder nett-trafikk, plassering, nettlogger og annen informasjon ang. kommunikasjon, samt de ressursene du skaffer deg tilgang til.
 • Teknisk informasjon som innhentes automatisk, inkl. anonyme data som hentes inn av vertsserveren til statistiske formål, nettprotokolls-(IP-)adressen som brukes til å koble din datamaskin eller enhet til internett, nettlesertype og -versjon, innstilt tidssone, type plug-in for nettleseren og plug-in-versjoner, operativsystem og plattform. Vennligst se informasjonskapsler for ytterligere informasjon.
 • Hvilke som helst personlige data som du tillater deling av og som er en del av din offentlige profil eller en tredjeparts sosiale nettverk.
 • Personlige data vi vil kunne motta fra andre kilder: Vi skaffer til veie personlige data som gjelder deg fra kilder utenfor vår bedrift som vil kunne omfatte andre tredjeparters foretak.

De gjenstående bestemmelsene i disse retningslinjene gjelder i tillegg hvilke som helst personlige data vi henter inn fra disse kildene.

Hvorfor og hvordan vi bruker dine personlige data

Vi behandler dine personlige data:

 • Med det formålet å kunne håndtere kommunikasjon og utveksle informasjon med deg som bruker av vårt nettsted.
 • Med det formålet å administrere ditt eksisterende eller potensielle kundeforhold når vi behandler dine ordre, når vi svarer på henvendelser fra deg eller når vi sender deg nyheter og informasjon ang. våre tjenester, produkter eller andre initiativ som kan være interessant for deg.
 • Til et hvilken som helst annet spesifikt formål som gitt på det tidspunktet informasjonen hentes inn.

Spesifikt for fordelsprogram:

 • Vi bruker kontaktinformasjonen din til å gi deg relevante tilbud og informasjon via e-post, SMS og telefon.
 • Kontaktinformasjonen din benyttes til kundematch mot databaser i sosiale medier og de store mediehusene. Formålet med dette er å sørge for relevant kommunikasjon i alle kanaler.

Prinsipiell behandling av personlige data

Vi kan benytte oss av og behandle dine personlige data prinsipielt der du har gitt ditt frivillige samtykke og til spesifikke, fastsatte og legitime formål.

Du kan trekke ditt samtykke til vår bruk av dine opplysninger tilbake når som helst ved å ta kontakt med oss på personvern@paharet.no. Det gjør du ved å fjerne avhukingen for tillatelse til å sende deg nyheter og tilbud inne på din PÅHÅRET-brukerprofil. Du finner kontaktinformasjonen din ved å logge inn og deretter klikke på profilikonet øverst på siden ved siden av navnet ditt.

Vi kan benytte oss av og behandle dine personlige data der det er nødvendig for oss å følge opp i forhold til våre legitime interesser som foretak, gitt at dine interesser eller dine grunnleggende rettigheter og friheter ikke har fortrinnsrett, dine rimelige forventninger basert på ditt forhold til oss tatt i betraktning. For eksempel til følgende formål:

 • Direkte markedsføringsvirksomhet (i andre forbindelser enn der vi baserer oss på samtykke fra deg), som analyse for å kunne utforme vår markedsføringsstrategi, og for å kunne forbedre og personalisere din brukeropplevelse.
 • For å kunne avsløre, forhindre og begrense svindel eller annen ulovlig virksomhet.
 • I tilknytning til sikkerhet for nettverk og informasjon, for at vi skal kunne treffe tiltak for å beskytte informasjon som gjelder deg mot tap eller ødeleggelse, tyveri eller uautorisert adgang.
 • Der det er nødvendig for oss å oppfylle vilkår satt gjennom lov og da konkret følgende:
  • For å assistere en offentlig myndighet eller et organ som etterforsker kriminalitet
  • For å kunne identifisere deg når du kontakter oss under visse rettslige omstendigheter
  • For å verifisere nøyaktigheten for data vi oppbevarer som gjelder deg

Der det er nødvendig for å kunne gjennomføre en kontrakt vi har inngått med deg, eller fordi du har bedt oss om å treffe bestemte tiltak før en kontrakt inngås. Dette vil omfatte informasjon som vi behandler for å kunne gjøre det mulig for deg å gjøre nytte av våre nettsteder og de tjenestene vi leverer gjennom dem.

Hvem vil kunne motta eller skaffe seg adgang til dine personlige data

Våre leverandører av varer og tjenester

Vi vil kunne oppgi informasjon som angår deg overfor våre tredjeparter, slik som tjenesteleverandører, salgsagenter, underleverandører og andre organisasjoner til formål knyttet til å levere tjenester til oss eller direkte til deg på våre vegne.

Slike tredjeparter kan omfatte leverandører av skytjenester (slik som tjenester knyttet til å være vert og administrere e-poster) eller reklamebyråer, administrative tjenester, kredittreferansebyråer, behandlere av kreditt-/debetkortbetalinger, undersøkelser som går på kundetilfredshet eller andre tredjeparter som leverer tjenester til oss og som assisterer oss mht. driften av vår virksomhet og våre nettsteder.

Når vi benytter oss av tredjeparter som tjenesteleverandører, oppgir vi utelukkende personlige data som de behøver for å kunne yte sine tjenester og vi har en kontrakt på plass som pålegger dem å holde informasjon som angår deg trygg og fortrolig, og ikke bruke den på annen måte enn i tråd med spesifikke anvisninger fra oss.

Andre måter vi vil kunne dele dine personlige data på

Vi vil kunne overlevere/overføre/sende dine personlige data:

 • Til en tredjepart som en del av et salg av noe av eller alt vi eier av foretakene til en hvilken som helst tredjepart eller som en del av restrukturering eller reorganisering av vår forretningsvirksomhet.
 • Dersom vi er forpliktet til å formidle dataene videre eller dele dem for å oppfylle en hvilken som helst rettslig forpliktelse eller dersom det kreves ifølge gjeldende lover, rettslige vedtak eller offentlige myndigheters regler, for å avsløre eller anmelde en forbrytelse, for å sette i verk eller anvende vilkårene i våre kontrakter eller for å beskytte våre besøkende og kunders rettigheter, eiendom eller sikkerhet.
 • For å håndheve de bruksvilkårene som gjelder, for å beskytte våre foretaks rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom.
 • Dersom du har gitt ditt samtykke til at dine personlige data overleveres/overføres/sendes.

Vi vil imidlertid bestandig treffe adekvate tiltak for å sikre at dine rettigheter mht. personvern fortsatt er ivaretatt.

Hvor lagrer vi dine personlige data

Informasjon som gjelder deg lagres enten i våre databaser eller i databaser tilhørende våre tjenesteleverandører.

Hvor lenge vi oppbevarer dine personlige data

Vi oppbevarer dine personlige data i den tidsperioden som er nødvendig for å kunne ivareta formålet som vi bruker den informasjonen til, og for å kunne oppfylle våre forpliktelser som satt gjennom andre lover. Foruten i spesifikke tilfeller er denne perioden spesifisert på det tidspunktet denne informasjonen hentes inn. Vi oppbevarer ikke personlige data i et identifiserbart format for lengre tid enn nødvendig.

Hvilke rettigheter har du

Alt etter hvilke lover som gjelder, med visse unntak, begrensninger eller omstendigheter, kan du ha rett til følgende:

 • Skaffe deg adgang til dine personlige data
 • Korrigere, modifisere og oppdatere dine personlige data
 • Slette dine personlige data eller begrense behandlingen av dem
 • Trekke ditt samtykke tilbake
 • Motsette deg vår bruk av dine personlige data til automatisert beslutningstaking som gjelder deg
 • Be oss overføre/sende dine personlige data i en strukturert datafil til deg eller en annen tjenesteleverandør så framt dette er teknisk mulig (dataenes overførbarhet)
 • Rette en klage overfor kompetent tilsynsmyndighet og gå til rettssak

Disse rettighetene kan du utøve ved å henvende deg skriftlig til oss, idet du bruker de kontaktopplysningene du har fått oppgitt på det tidspunktet dataene ble hentet inn. Du vil motta svar innen rimelig tid, i samsvar med de reglene som gjelder.

Vi bestreber oss på å holde dine personlige data så trygge og sikre og mulig til enhver tid. Straks vi har mottatt personlige data fra deg, setter vi i verk rimelige og adekvate, tekniske og organisasjonsmessige tiltak og kontroller for å så mye som mulig hindre en evt. tilfeldig el. ulovlig ødeleggelse, tap, endring av eller uautorisert adgang til dine personlige data.

Hvordan fungerer informasjonskapsler

I likhet med mange andres nettsteder, bruker også vi informasjonskapsler på våre nettsteder for å få en generell oversikt over antallet besøk og vanene blant dem som besøker våre nettsteder.

«Informasjonskapsler» er små biter av informasjon som sendes til din enhet og som lagres på din enhets harddisk for å kunne gjøre det mulig for våre nettsider å oppdage det når du besøker oss.

Det er mulig å slå av informasjonskapsler ved å stille inn dine preferanser i nettleser. For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du kobler dem ut på din enhet, vennligst se retningslinjene for informasjonskapsler som gjelder det aktuelle nettstedet.